• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Verkeer en mobiliteit

Geert Martens heeft eerst verteld dat de ervaring en kennis die opgedaan is in de klankbordgroep Ter Aar West ingebracht zal gaan worden in de werkgroep Verkeer & mobiliteit. Daar is bijvoorbeeld een mooi overzicht gemaakt van alle knelpunten in Ter Aar West. Uitgaande van het Dorpsplan en de reactie van B&W zal de werkgroep de volgende drie punten als eerste aanpakken:

  1. Knelpunten verkeersveiligheid: er zal eerst een keuze gemaakt worden van het gebied, daarna zal een inloopavond georganiseerd worden waarbij de bewoners de knelpunten kunnen melden. De verwerkte resultaten worden dan weer op een inloopavond gemeld. Dan kan er een projectgroep gevormd worden en kunnen de knelpunten geprioriseerd worden. De mogelijke oplossingen kunnen in overleg met de gemeente vastgesteld worden.
  2. Parkeerproblematiek: Er zal eerst geïnventariseerd worden hoeveel aanwezige parkeerplaatsen er zijn in een bepaalde wijk, hoeveel er volgende de norm moeten zijn en wat het verschil is. Dan kan gekeken worden waar realisatie mogelijk is. Dit gaat in overleg met de gemeente.
  3. (nieuwe) projecten; we hebben te maken met projecten volgens de uitvoeringsagenda (reconstructie Aardamseweg/IntegraalKindCentrum) en met projecten “tussendoor” (woningen voor statushouders)

De werkgroep is er vóór en dóór inwoners, zij weten waar knelpunten/problemen liggen, dus deze kunnen alleen opgelost worden als u meedoet.