• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren

Dorpsraad Het Vosje heeft de ontwikkelingen rondom De Vlinder de laatste tijd op de voet gevolgd o.a. door contact te houden met de actiegroep “De Vlinder moet blijven” en deel te nemen aan diverse bijeenkomsten hierover met o.a. gemeente, pers en raadsleden. Vanuit de leden zijn wij ook benaderd over het belang van de gebeurtenissen rondom de Vlinder.

Actiegroep “De Vlinder moet blijven”: De kern wordt gevormd door 2 enthousiaste dames: Marielle de Romijn en Marisca van Lammeren. Drijfveer is dat de Vlinder meer betekenis heeft voor Ter Aar en Korteraar dan sport (ook zeer belangrijk) en er angst is dat de sociaal/maatschappelijke rol van wat kan worden georganiseerd in de Vlinder en de ontmoetingsplek als horeca verloren zou gaan. Men heeft op nieuwjaarsdag een facebookpagina geopend met het doel sympathisanten te werven. Dat zijn er inmiddels meer dan 1600, waarbij ook mensen zitten die vanuit de omgeving deze actie steunen of hier hebben gewoond. Dat is - ook al ging het om een kleiner aantal uit het dorp zelf - toch wel indrukwekkend. De beide dames hebben richting wethouder, pers en raadsleden half januari 2017 goed duidelijk kunnen maken dat De Vlinder en de functie die het gebouw voor ons dorp vervult van groot belang is en niet mag verdwijnen. Resultaat was dat beide dames in januari een gesprek met wethouder Guus Elkhuijzen hebben gehad. Het blijkt zo te zijn dat de gemeenteraad aandringt op uitvoering van een raadsbesluit jaren geleden, waarin B en W met een voorstel moet komen om een bedrag van 100. 000 euro structureel te bezuinigen op de exploitatiekosten van sportvoorzieningen in de gehele gemeente. Opzeggen van de overeenkomst tot exploitatie van de Vlinder (en inmiddels ook horecadeel) per 2019 was daarvoor een eerste actie. (Van sloop wordt - nog niet?- gesproken) De dames van de actiegroep hebben op aanraden van raadsleden en ons een petitie gemaakt en heel veel handtekeningen verzameld in het dorp. Zij hebben daarnaast veel steun gevonden bij een grotere groep belanghebbenden bij het gebruik van de Vlinder. Het is hen ook gelukt om de raadsleden uit te nodigen voor een werkbezoek ter plekke. Om daarmee te laten zien dat er veel meer activiteiten (waaronder/kinderspelen /biljarten/ terras voor recreanten /sociaal /maatschappelijk/ ontmoeten/ pleisterplaats/evenementen) plaatsvinden dan alleen sporten bij de Vlinder. Het werkbezoek van de raad was op 13 februari 2017, daarbij waren ook de wethouders Pieterse en Elkhuijzen aanwezig. De actiegroep heeft de petitie met veel handtekeningen overhandigd en aangegeven welk enorm belang het huidige gebruik van de Vlinder heeft voor de dorpsgemeenschap. Ter ondersteuning van die boodschap hadden zij diverse gebruikers van de Vlinder daarbij gevraagd. Vanuit de wethouders is op 13/2 aangegeven dat de gemeente voor de zomer 2017 komt met een onderzoek naar de exploitatiekosten van de sportvoorzieningen in Nieuwkoop. Daarin zal voor De Vlinder gewerkt worden met een paar scenario’s is gezegd. Daarvan zijn er in ieder geval 2: handhaven als voorziening en opheffen. Verder wordt af en toe van bestuurlijke zijde opgemerkt dat het misschien bij opheffen ook wel te bestuderen zou zijn dat de locatie voor het IKC (Vernieuwd Verbonden) t.p.v. de voormalige Waterzuivering een kleinere? sportfunctie voor het dorp wellicht zou kunnen opvangen….. Als bestuur van de Dorpsraad constateren wij dat de acties rondom de Vlinder op een breed draagvlak in ons dorp kunnen rekenen. Vanuit het Dorpsplan hebben wij ook aangegeven veel waarde te hechten aan goede voorzieningen en goede leefbaarheid in ons dorp. Als dorpsraad willen we hiermee actief mee aan de slag. Dat zullen we op korte termijn ook aan het college van B en W en de gemeenteraad laten weten. Het is belangrijk dat we als dorpelingen participeren in ontwikkelingen die van belang zijn voor onze gehele dorpsgemeenschap. Dat geldt naast de toekomstscenario’s voor De Vlinder de komende maanden ook voor de ontwikkelingen op de locatie Vernieuwd Verbonden (IKC/TAVV, Tennis etc.). Beide onderwerpen kunnen ook niet los van elkaar worden bezien. Wij houden u op de hoogte…. Namens het bestuur, M. de Wit