• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren

Gé Mulders geeft aan m.b.v. de flap-over dat zijn zijn groep Maatschappelijke Ontwikkelingen betreft: Maatschappelijke Voorzieningen, Jeugd en Senioren. Er bestaat weinig cohesie tussen de verschillende groeperingen en uit de enquête is gebleken dat daar behoefte aan is. De speerpunten zijn:

  1. IKC (Integraal Kind Centrum) oftewel de Brede School; het wordt 1 school waarin ook diverse maatschappelijke voorzieningen gehuisvest moeten worden (volwaardige bibliotheek/vorm van buurthuis/ TalentOndersteuning Meedoen/Burgerservicepunt/naschoolse opvang/gym en/of sportzaal), waarbij ook seniorenwoningen gebouwd worden waardoor jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en elkaar van dienst kunnen zijn. Zeker nu De Vlinder dicht zal gaan in 2020 is het zinvol om de nieuwe sportzaal te integreren in de Brede School.
  2. Busvervoer; we willen bekijken of het mogelijk is om een busdienst te laten rijden in Korteraar wat in de loop der tijden een beetje uit beeld is geraakt, zodat Korteraarders aansluiting kunnen krijgen op buslijnen naar Alpen aan den Rijn en Leiden. Geert Martens is hier al mee bezig.
  3. Speelvoorzieningen; er is behoefte aan een uitdagende speelplek en wij denken dat het Argonnepark een geschikte locatie is om een natuur- en waterspeelplek te creëren.