• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Wonen, werken en ruimtelijke ordening

In Ter Aar en Korteraar is het fijn wonen en dat moet in de toekomst zo blijven. Mensen van alle leeftijden moeten zich er thuis kunnen voelen. Nu de bevolking steeds ouder wordt, zijn er maatregelen nodig om jong en oud aan elkaar te binden. Dat kan o.a. door maatregelen op het gebied van huisvesting. Het zit in de planning (plan ‘Ter Aar Vernieuwd Verbonden’) dat bij de brede school seniorenwoningen zullen worden gebouwd, wat een goed plan is, want op zo’n manier worden jong en oud verbonden. Voor jongeren en starters die op zoek zijn naar hun eerste huis, is op dit moment het aanbod van betaalbare starterswoningen te beperkt. Hierdoor gaan mensen noodgedwongen naar Alphen aan den Rijn of andere plaatsen verhuizen. Het is belangrijk dat er plannen worden gemaakt om het aanbod voor deze doelgroepen te vergroten zodat jongeren en jonge gezinnen in onze dorpen een woonplek kunnen vinden. Hierdoor kan de bevolking blijven verjongen en zal vergrijzing worden tegen gegaan. Kinderen zijn een verbindende factor tussen de leeftijdsgroepen, een essentiële factor in het sociale leven en zijn nodig voor scholen, clubs en verenigingen.

Luchtfoto Ter Aar BogerdOm het dorpse karakter van de dorpen en het groene en landelijke karakter van de omgeving te behouden, is het van belang dat de dorpen niet te sterk groeien en dat er niet te veel gebouwd wordt in het buitengebied. Het heeft de voorkeur om nieuwbouwprojecten te realiseren binnen de bestaande dorpsgrenzen. Grote expansie van de industrieterreinen, vestiging van grote bedrijven en megastallen en aanleg van grote wegen dragen niet bij aan de instandhouding van het groene en landelijke karakter van onze dorpen en de omgeving en zijn daarom ongewenst. Aan de andere kant is nieuwbouw noodzakelijk om te vernieuwen en te verjongen en om te voorzien in de behoefte van de bewoners. Momenteel (2015) zijn er diverse bouwprojecten in ontwikkeling of in de pijplijn waarmee in die behoefte kan worden voorzien (zoals de plannen Hollands Hof, Ter Aar West en Brede School).

De bestaande goede voorzieningen worden erg belangrijk gevonden door de inwoners en moeten daarom zo veel mogelijk in stand worden gehouden. Het gaat om voorzieningen zoals basisonderwijs, eerstelijnszorg (huisarts, apotheek en tandarts) en winkels.