• Koeien in de wei
 • Zevenhovenseweg
 • Aardammerbrug
 • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
 • Luchtfoto Ter Aar

Wonen, werken en ruimtelijke ordening

Onderstaande onderwerpen voor de werkgroep 'Wonen, werken en ruimtelijke ordening' zijn beschreven in het dorpsplan.

Het is fijn wonen in Ter Aar en Korteraar en er zijn veel zaken waar de bewoners tevreden over zijn. Die zaken willen we graag behouden of waar mogelijk verbeteren. Aan de andere kant geven de bewoners in de enquête een reeks van zaken aan waar verbetering gewenst is. Zowel de positieve punten als de verbeterpunten zijn zaken waar een Dorpsraad mee uit de voeten kan in haar overleg met de gemeente. Op het gebied van wonen, werken en ruimtelijke ordening is het belangrijk dat ontwikkelingen aansluiten bij de behoefte van de bewoners. De Dorpsraad kan hiertoe bijdragen in haar overleg met de gemeente. Het is daarvoor wel zaak dat de gemeente de Dorpsraad al in een vroeg stadium betrekt bij het ontwikkelen van plannen.

Nieuwbouwplannen moeten aansluiten bij de behoeften van de bewoners en bij behoeften van verschillende doelgroepen. Woongenot voor zowel bestaande als voor nieuwe bewoners moet voorop staan. Bij nieuwbouwplannen zijn zaken als diversiteit in het aanbod, duurzaamheid en toekomstbestendigheid belangrijk. Belangrijkste aandachtspunten in het aanbod zijn woningen voor starters, jongeren en ouderen.

Het is belangrijk om de bestaande werkgelegenheid en bedrijvigheid in stand te houden. Grootschalige uitbreidingen op dit gebied, door b.v. grootschalige uitbreiding van industrieterreinen, zijn echter niet gewenst omdat dit het landelijke karakter zal aantasten. Boerenbedrijven willen we graag behouden, voor de werkgelegenheid maar ook omdat het gewoon mooi is en hoort bij onze groene omgeving.

De bewoners hebben in de enquête aangegeven dat ze de beschikbaarheid van diverse voorzieningen erg belangrijk vinden. De belangrijkste voorzieningen zijn; basisonderwijs, eerstelijnszorg (huisarts, apotheek en tandarts) en winkels en deze voorzieningen willen we graag behouden. Andere voorzieningen in de buurt die we graag willen behouden zijn de zwembaden Aarweide en De Wel.

Kaart Ter Aar en Korteraar in 1965 van topotijdreis nl

Verbeterpunten

Lijst met belangrijkste door de inwoners genoemde verbeterpunten op het gebied van wonen,
werken en ruimtelijke ordening:

 1. Nieuwbouwprojecten sluiten niet aan bij behoeften van de inwoners.
 2. Diversiteit in nieuwbouwprojecten.
 3. Onvoldoende woningaanbod voor starters.
 4. Onvoldoende woningaanbod voor ouderen.
 5. Huizen met hulpvoorzieningen voor ouderen.
 6. Gemeenschapshuis voor ouderen en jongeren (Jeugdhonk).
 7. Schoolgebouwen.
 8. Horeca. Voor bepaalde doelgroepen is er nu te weinig.
 9. Horeca bij de brug over het kanaal voor de boten, zodat ze daar blijven liggen.
 10. Speeltuinen verbeteren. O.a. geen boomschors op de grond is een wens.
 11. Winkelaanbod verder uitbreiden. Gewenst zijn o.a. schoenenwinkel, nog een andere supermarkt etc.
 12. Vosholplein. Oude winkelpanden zijn een smet op het plein.

 

Aandachtspunten met oplossingenlijst

Hieronder staat een lijst met de meest aangedragen aandachtspunten uit de enquête op het gebied van wonen, werken en ruimtelijke ordening met mogelijke oplossingen daarbij.

Aandachtspunt  Mogelijke oplossing 
Bouwplannen sluiten niet goed aan bij de behoeften en wensen van de bestaande inwoners. − Betere afstemming van plannen op behoeften en wensen van inwoners
− Laat geld verdienen voor gemeente geen primaire reden zijn voor bouwplannen. Dit heeft namelijk een reeks aan mogelijke negatieve consequenties zoals onnodig dure huizen, kleine percelen, huizen dicht op elkaar, weinig parkeerruimte, bouwen van te veel huizen etc. Terughoudend verdienmodel op het gebied van bouwplannen en evenwichtiger begrotingsbeleid in z’n algemeenheid zijn oplossingen.
− Meer parkeerplaatsen in woonwijken en bij scholen
− Behoud van het dorpse karakter door o.a. gematigde groei
van het dorp.
− Meer huizen voor starters en voor ouderen
− Huizen met hulpvoorziening voor ouderen
− Gemeenschapshuis voor ouderen en/of voor jongeren (jeugdhonk). Een plek om samen te komen.
Inrichting Vosholplein.
Vosholplein is niet gezellig, oude winkels en huizen zijn niet mooi.
Plein opknappen. Oude gebouwen vervangen door nieuwbouw of opknappen.
Huisvesting van scholen.
Gebouwen zijn redelijk oud en
zouden opgeknapt kunnen
worden.
Bestaande scholen opknappen of nieuwbouw. De nieuw te bouwen Brede School is een oplossing.
Dorpshuis/Opvang voor zowel
jongeren als ouderen
Realiseren van een plek waar mensen, in het bijzonder ouderen, kunnen samenkomen, b.v. een dorpshuis. Ditzelfde ook realiseren voor jongeren (jeugdhonk). Zou hetzelfde gebouw kunnen zijn. Dit zou ook kunnen voorzien in de behoefte aan extra uitgaansgelegenheden.
Winkelaanbod. Sommigen
missen bepaalde winkels. Een
schoenenwinkel wordt daarvan het meeste genoemd.
Mogelijk kan de vestiging van winkels, met name een schoenenwinkel, gestimuleerd worden.
Gemeentehuis is voor sommigen te ver weg. Er is behoefte aan bepaalde gemeentehuisdiensen in het eigen dorp, in Ter Aar. Een gemeentehuisservicepunt in Ter Aar, in het oude gemeentehuis b.v., zou een oplossing zijn. Het aanvragen en ophalen van een paspoort of ID kaart zou misschien via z’n servicepunt kunnen.