• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
HERINNERING: Algemene ledenvergadering Dorpsraad Het Vosje.

Voor:           Alle inwoners van Ter Aar en Korteraar.
Voor de pauze worden een aantal zaken behandeld die vooral administratief van aard zijn, zoals verkiezing bestuursleden en het privacyreglement. Na de pauze, om ca. 20.45 uur, zal de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop alles vertellen over de Postcoderoos. Dit is een manier om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen zonder dat deze op uw eigen dak hoeven te liggen. U werkt zo mee aan de energietransitie én haalt een heel aantrekkelijk rendement op uw investering. Wilt u hier alles van weten, kom dan naar onze ledenvergadering!

Wanneer:  Woensdag 15 mei 2019.
Tijd:           Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Waar:        De Vlinder, Aardamseweg 75, Ter Aar.

Zie documenten > ALV > 2019

Met de komst van een nieuw bestuur voor Dorpsraad Rondom de Plassen waait er een nieuwe wind. De beoogd voorzitter Johan ten Voorde (70) laat niet met zich sollen: ,,Ik ben er eentje die zo nu en dan de trom durft te roeren."

JOEP DERKSEN

De toekomst van de dorpsraad hing vorige maand aan een zijden draad. Bestuursleden die zich sinds de oprichting van de raad in 2010 hadden ingezet voor Langeraar en Papenveer stelden zich niet langer verkiesbaar. Maar op de valreep zijn er toch nieuwe kandidaten opgestaan: naast Ten Voorde zijn dat Michel Pieterse (60), beoogd secretaris, en Rene Spaans voor de public relations. Voormalig voorzitter Ruud Jansen (53) treedt alsnog toe tot het bestuur, 'om de overdracht te vergemakkelijken'.

Noodgeval

Op 13 juni presenteren zij zich aan de leden, die nog akkoord moeten gaan met de voordracht. Ten Voorde zou het eigenlijk beter vinden als jongere dorpelingen zich hadden gemeld. ,,Ik ben een soort noodgeval", reageert hij op de vraag waarom hij zich als 70-jarige nog beschikbaar heeft gesteld voor het voorzitterschap. ,,Eigenlijk zouden er alleen maar veertigers en vijftigers in het bestuur moeten zitten en niet een pensionado. Zij staan namelijk midden in de samenleving en worden regelmatig geconfronteerd met wat er in het dorp gebeurt."

Plannen heeft het bestuur echter al volop: naast het verbeteren van de communicatie, uitbreiding van het ledenaantal en versterking van de overlegwerkgroepen ligt er al een wensenlijstje. ,,Ik spreek op eigen titel, maar de locatie van het toekomstige integraal kindcentrum is van belang. Ik vind, dat zo'n IKC de vitaliteit van het dorp enorm ten goede komt, als het in de kern ligt en niet bij het voetbalveld", zegt Ten Voorde. Jansen: , ,Mensen proberen over hun eigen schaduw te stappen en te kijken naar het dorpsbelang. Daar mag een eigen mening in zitten, maar we kijken wat het beste voor het dorp is. Bij Altior is ruimte en de kans om activiteiten op te pakken samen met de school."
De bestuursleden willen de komende tijd meer aandacht schenken aan de ruimtelijke ordening, wonen en winkels. ,,Bij de grote brug staat een gebouw. Dat is een lelijke puist, die niet schoongemaakt wordt. De grond is vervuild en het is een doorn in het oog", vindt Ten Voorde. ,,De gemeente en het hoogheemraadschap moeten overeenkomen wie het opruimen gaat betalen. Het is een aanfluiting voor het dorp. Als je binnenrijdt en je ziet dat, denk je: het is geen toonbeeld van gezelligheid hier in Langeraar."
Ten Voorde kondigt aan zijn mond niet te zullen houden als de dorpsraad het met ontwikkelingen oneens is. ,,Ik durf de trom wel te roeren en dat moet ook. Een bepaald soort activisme sluit ik niet uit."
Ook een herinrichting van de Langeraarseweg staat op het wensenlijstje. ,,We willen dat het deel van het centrum naar de Geerweg duurzaam veilig wordt ingericht. Zodat de hele Langeraarseweg versmald wordt, er meer ruimte komt voor voetgangers en rollators en het verkeer gedwongen wordt om langzamer te rijden", concludeert Jansen.

Spreekbuis

Maar verder is het vooral aan de dorpelingen zelf om te bepalen wat er op het wensenlijstje moet staan. ,,Het is niet zozeer wat wij als dorpsraad willen bereiken, maar wat de dorpelingen van Langeraar en Papeveer willen", zegt Jansen.
Dat is ook voor Michel Pieterse de reden geweest om tot het bestuur toe te treden. ,,Het is belangrijk dat de inwoners een spreekbuis richting de gemeente hebben. Zodat de verschillende problematieken van de kernen naar voren gebracht kunnen worden." Jansen: ,,We zijn zeker geen verlengstuk van de gemeente, maar echt onafhankelijk."
Het is 1945, bijna 75 jaar geleden. Er leven dan ongeveer 2,5 miljard mensen op aarde. De oorlog is voorbij, de welvaart laag en de mensen zijn met weinig tevreden. Europa stort zich op de wederopbouw. Gesteund door de technologische vooruitgang in de fossiele, nucleaire en agrarische industrie. Vanaf de jaren ‘50 neemt de groei van het bruto nationaal product in Nederland jaarlijks met 4 tot 5 procent toe. En de gewone man begint daar de vruchten van te plukken. De televisie doet haar intrede en een keur aan huishoudelijke apparatuur wordt gemeengoed. Het bezit van een auto wordt het symbool van vrijheid en welvaart. In 1950 waren er140.000 auto’s in Nederland. Tien jaar later waren dit er al 500.000...

Lees de gehele Handout Klimaatlezing via het tabblad 'Documenten' > 'Algemeen'. Deze klimaatlezing vond plaats op 12 maart 2019 in Ter Aar.
Raadsdebat hervaststelling bestemmingsplan IKC/Sporthal 14 februari 2019

De gemeente moest van de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe IKC/sporthalcomplex aanpassen. O.a. omdat de gemeente zich niet goed aan de Wet RO had gehouden en een aantal onderzoeken voor vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2018 al had moeten doen. De gemeente denkt nu de zaak voldoende "gerepareerd" te hebben. De behandeling was op 14 februari in de raad. Vanuit de Dorpsraad hadden wij een email aan de raadsleden gestuurd om in de toelichting op het raadsvoorstel, waarin het proces tot nu toe wordt geschetst,  B en W een onjuistheid te laten verwijderen. In dat stuk wordt namelijk vermeld: dat tussen vaststelling in februari 2018 en heden over dit bestemmingsplan OVERLEG heeft plaatsgevonden met (o.a) Dorpsraad Het Vosje. Dat is niet het geval geweest. En omdat dit ons al meermaals is overkomen in stukken van de gemeente, hebben we er nu (weer) een punt van gemaakt. De Dorpsraad heeft net als alle dorpsinwoners een uitnodiging gehad voor inloopbijeenkomsten. Die bijeenkomsten hadden een puur informatief karakter, er was geen plenaire discussie en er werd ook geen verslag gemaakt. Wij vinden dat het college van B en W de raadsleden zo onjuist informeert over de  participatie. Er was 1 partij die Wethouder Wolters daarop aansprak, daarop bevestigde ze dat de Dorpsraad uitsluitend voor de inloopbijeenkomsten was uitgenodigd. Het raadslid liet het daarbij.

Door de gemeente werd op navraag bevestigd dat 22 leerkrachten van het IKC in verband met de krappe ruimte op de locatie IKC/Sporthal moeten parkeren op het parkeerterrein aan de Argonnestraat bij TAVV. De plankaart van het gerepareerde bestemmingsplan moet nog aangepast worden omdat men vergeten was rekening te houden met de bochtstralen van noodvoertuigen op de hoek met de Westkanaalweg. Vraagtekens bij raadsleden over de verkeersveiligheid straks op de Westkanaalweg werden doorgeschoven naar het Openbare Ruimte ontwerp dat dat moet oplossen. Er werden al vangrails aan de kanaalzijde gesuggereerd.  De vaststelling van het bestemmingsplan zal op 7 maart zeer waarschijnlijk een "hamerstuk" zijn in de raadsvergadering. Daarna zal de Raad van State weer aan zet zijn.

Marja de Wit, 21 februari 2019. 

Knipsel


Inloop IKC 21 januari 2019:

De dorpsraad is ook naar de inloopbijeenkomst over de plannen IKC/Sporthal en geweest. Daar kon kennis worden genomen van de plannen waar 3 Schoolbesturen, gemeente Nieuwkoop, Kinderopvang, CJG en bibliotheek Rijn en Venen samen aan werken. Ter plekke hingen de tekeningen van het definitief ontwerp van het IKC en de Sporthal. Ook werd een voorlopig ontwerp getoond van de openbare ruimte rondom de school en de plek bij de Vosholstraat. Verder hing er een tekening van het bestemmingsplan van de locatie waar het IKC/Sporthalcomplex moet komen. Dat plan moet van de Raad van State door de gemeente worden aangepast. De gemeente denkt deze herziening in maart 2019 door de raad vast te laten stellen. Er waren allemaal tekeningen opgehangen die door gemeente en ontwerpers op verzoek werden toegelicht. Van het gebouw IKC/Sporthal was het definitief ontwerp aanwezig. Met een Vitualreality bril kon men door het gebouw wandelen. De openbare ruimte ontwerpen lieten zien dat het de bedoeling is om de speelplaats van de school te situeren tussen de zuidkant van de school en het TAVV terrein. Over dat speelterrein loopt een openbare voetgangersroute van Vosholstraat verder richting Scouting. Ook was te zien dat een deel (22) van de benodigde parkeerplaatsen voor het IKC aan de Argonnestraat op het parkeerterrein van TAVV moet komen. Omdat dat niet in het ontwikkelgebied IKC/sporthal past. De gemeente denkt eind 2019 met de bouw te kunnen starten en voorziet ene oplevering in 2de kwartaal 2021.

Tot slot: Door de aard van een inloopbijeenkomst krijg je als bezoeker niet de mogelijkheid te ontdekken wat de aanwezige inwoners en belanghebbenden van de getoonde plannen vinden. Dat komt omdat er geen plenair gedeelte van de bijeenkomst is waar men opmerkingen kan maken en die van anderen ook kan horen. Verder doet de gemeente ter plekke geen toezeggingen aan aanwezigen en maakt ook geen verslag van de bijeenkomst. Verder wordt gemist dat er voor de aanwezigen geen kopieën zijn van de getoonde tekeningen om mee naar huis te nemen en het vers getoonde nog eens op zich in te laten werken. Kortom…. Dit ging (weer) niet verder dan informatieverstrekking.
ter aar