• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
De dorpsraad heeft haar zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan voor IKC/sporthal. De zienswijze is te downloaden en lezen op de documentenpagina, deel algemeen.