• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Bestuur

Voorzitter

Jan Houdijk

Secretaris

Greetje Griffioen-Besemer

Penningmeester

Coen Romijn

Vice-voorzitter

Lia Bogerd

Bestuurslid

Laura van den Hoven-Dobbe

Oprichting Dorpsraad Het Vosje: Jan Houdijk (voorzitter) vertelt op de informatie-avond op 23 november 2016 hoe de dorpsraad tot stand is gekomen:

Eind 2013 is begonnen om, in navolging van andere dorpen het verlies van onze zelfstandigheid te compenseren, een dorpsraad op te richten onder leiding van Simone Vincent (gemeente Nieuwkoop). Dan heb je een dorpsplan nodig en daarom is er begin 2014 een enquête gehouden. Wat er terugkwam was voldoende om een afspiegeling te zijn over wat er leeft. Er zijn 4 werkgroepen opgericht. De 4 groepen hebben het dorpsplan geschreven, er is een bestuur samengesteld en een naam is gevonden. Het is gepresenteerd aan de wethouder (Anette Pietersen) en de gemeente heeft gereageerd op het dorpsplan. In september 2016 is de akte van oprichting bij de notaris getekend.

Het doel is om met elkaar in goede samenwerking met o.a. de gemeente, provincie en waterschap de leefbaarheid, de gezelligheid en de tevredenheid in onze dorpen op peil te houden met aandacht voor jong en oud. De visie die gevonden is, is “verbinding”. De dorpsraad is er voor het algemeen belang, het is geen actiegroep. We hebben de inbreng van u nodig, de ogen en oren van de kernen.

Hieronder vindt u meer informatie over de leden van het bestuur.

 

Jan Houdijk

(Voorzitter en Werkgroep Natuur, Recreatie en Milieu)

Geboren in Gouda, als oudste van 10 kinderen, maar al 50 jaar veehouder in Ter Aar. Gehuwd met Suze Houdijk-Zijerveld sinds juni 1967. Wij zijn nu gezegend met 5 kinderen en we hebben nu 15 kleinkinderen.

Voor mijn huwelijk, naast werk op de boerderij, 8 jaar inseminator geweest bij de K-I- ver. Gouda en omstreken.

In mijn jonge jaren actief geweest, bij de KPJ, als secretaris en later als voorzitter, afdeling Reeuwijk.

Als  veehouder, naast de koeien, schapen en kaasmakerij, heb ik, met medeschapenhouders, de vakgroep schapenhouderij opgericht.  Meer dan 20 jaar  voorzitter geweest van de vakgroep, eerst van de WLTO en na de fusie, voorzitter van LTO-Noord. In 2008 kreeg ik daarvoor een lintje van de koningin. Bij afscheid LTO de zilveren speld.

Als hobby hield ik Haflingerpaarden, 1x kampioen van Nederland mee geweest en mocht ik 20 jaar secretaris zijn van de Viergangruiters in Korteraar en zijn we in de jaren ’80, tijdens het bewind van burgemeester Piet Verhoef, een keer de man van het jaar geweest in Ter Aar.

Nadat we in 1987 gestopt zijn met melken en kaasmaken ben ik als vrijwilliger binnen de RK kerk in Aarlanderveen/Ter Aar aan de slag gegaan, tot op de dag van vandaag. Als koster en lector, ook secretaris van de dragersvereniging Barbara, 12 jaar lid van de pastoraatgroep geweest, met liturgie als voornaamste tak. Sinds 1995 ben ik parochievoorganger, later als gebedsleider in avondwakes en vieringen op woensdag en het weekendend..  Als dank voor dit mooie, maar veel tijd vergende werk, kreeg in nov. 2014 een pauselijke onderscheiding uitgereikt 'Pro Ecclesia et Pontifice' die ik met ere draag en zal blijven dragen.

Nu in de dorpsraad als voorzitter, waarin ik streef naar een structuur waarbij we elkaar waarderen en respecteren. De kracht van Het Vosje komt alleen tot bloei als we de leden en groepen actief betrekken om de leefbaarheid van ons dorp op een hoog niveau te brengen.


Greetje Griffioen-Besemer

(Secretaris en Werkgroep Verkeer & Mobiliteit)

Geboren en getogen in Ter Aar.

Gehuwd: sinds 1980 met Willem Griffioen.

Kinderen: 2 dochters.

Woonachtig: Ter Aar, 5 jaar in Leiden en 0,5 jaar in Zweden.

Werkzaam geweest in Aarlanderveen, Woubrugge, Bodegraven, Woerden, Alphen a/d Rijn, Ter Aar en Leiden op kantoor en als boekhoudster freelance vanuit huis in Ter Aar. Daarnaast meer dan 20 jaar bij VluchtelingenWerk gewerkt als vrijwilligster en als coördinatrice van de werkgroep Ter Aar en Nieuwkoop.

Vrijwilligerswerk o.a. op de basisschool, in de kerk (o.a. ouderlinge en musicalregisseuse) en in de dorpsraad.


Coen RomijnCoen Romijn

(Penningmeester en Werkgroep Wonen, Werken en Ruimtelijke Ordening)

Ik ben geboren in Utrecht, opgegroeid in Ommen (Overijssel). In Rotterdam heb ik Charlotte ontmoet met wie ik in 2009 getrouwd ben. We hebben drie dochters. Na 12 jaar in Alphen aan den Rijn gewoond te hebben zijn wij eind 2017 verhuisd naar Korteraar.
Op werkgebied ben ik actief geweest op supply chain afdelingen in de voedselverwerkende industrie. Sinds begin 2019 werk ik als shift manager in de voedselverwerkende fabriek.

Mijn hobby’s zijn paardrijden, fietsen, knutselen, helpen van de kinderen met ponyrijden, zit in bestuur van de Viergangruiters en maak nu deel uit van Dorpsraad Het Vosje voor de werkgroep Ruimtelijke Ordening / Wonen en als penningmeester).


Lia BogerdLia Bogerd

(vice-voorzitter en Werkgroep Maatschappelijke Voorzieningen)

Geboren in Den Haag, in 1969 in Ter Aar komen wonen. In 1973 ben ik getrouwd met Gep Bogerd en wij hebben 3 kinderen en 8 kleinkinderen.
In mijn werkzame leven was ik boekhouder bij verschillende bedrijven waarvan de laatste 10 jaar bij de universiteit Leiden met als laatste functie teamleider liquide middelen.

In mijn vrije tijd ben ik actief geweest als diaken in de gereformeerde kerk, kook ik maandelijks met een groep mensen voor wat de pot schaft en ben ik in de bibliotheek actief als vrijwilliger. En verder houden wij van wandelen, fietsen, lezen en op vakantie gaan.


Laura van den Hoven-DobbeLaura van den Hoven-Dobbe

(Werkgroep Natuur, Recreatie en Milieu)

Mijn naam is Laura, ik ben 39 jaar oud, opgegroeid als kwekersdochter aan de Oostkanaalweg.
Samen met mijn man Vincent en onze zoons woon ik met veel plezier in Ter Aar. Heerlijk met de dijk om de hoek en ook het IKC, het centrum en andere voorzieningen op loopafstand.In het dagelijks leven werk ik als zorgverlener met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Ik geloof dat waar mensen samen komen, de beste ideeën ontstaan en krachten kunnen worden gebundeld. Graag zet ik me in voor fijn wonen in ons dorp, met aandacht voor natuur en duurzame keuzes. Dat zorgde ervoor dat ik me bij de oprichting van de Dorpsraad heb aangemeld bij de werkgroep Natuur, Recreatie en Milieu.
Sinds september 2022 maak ik ook deel uit van het bestuur.