• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Bestuur

Voorzitter

Jan Houdijk

Penningmeester

Thea Verzaal-Hogeboom

Secretaris

Greetje Griffioen-Besemer

Lid

Rosalinde Bekking

Lid

Lia Bogerd

Lid

Marja de Wit-Roukes

De dorpsraad heeft haar zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan voor IKC/sporthal. De zienswijze is te downloaden en lezen op de documentenpagina, deel algemeen.