• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Bestuur

Voorzitter

Jan Houdijk

Penningmeester

Thea Verzaal-Hogeboom

Secretaris

Greetje Griffioen-Besemer

Lid

Rosalinde Bekking

Lid

Lia Bogerd

Lid

Marja de Wit-Roukes

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 mei jl. staat op de site, inclusief bijlagen. Kijk onder Documenten - Algemeen.