• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Bestuur

Voorzitter

Jan Houdijk

Penningmeester

Thea Verzaal-Hogeboom

Secretaris

Greetje Griffioen-Besemer

Lid

Rosalinde Bekking

Lid

Lia Bogerd

Lid

Marja de Wit-Roukes

Oprichting Dorpsraad Het Vosje: Jan Houdijk (voorzitter) vertelt op de informatie-avond op 23 november 2016 hoe de dorpsraad tot stand is gekomen:

Eind 2013 is begonnen om, in navolging van andere dorpen het verlies van onze zelfstandigheid te compenseren, een dorpsraad op te richten onder leiding van Simone Vincent (gemeente Nieuwkoop). Dan heb je een dorpsplan nodig en daarom is er begin 2014 een enquête gehouden. Wat er terugkwam was voldoende om een afspiegeling te zijn over wat er leeft. Er zijn 4 werkgroepen opgericht. De 4 groepen hebben het dorpsplan geschreven, er is een bestuur samengesteld en een naam is gevonden. Het is gepresenteerd aan de wethouder (Anette Pietersen) en de gemeente heeft gereageerd op het dorpsplan. In september 2016 is de akte van oprichting bij de notaris getekend.

Het doel is om met elkaar in goede samenwerking met o.a. de gemeente, provincie en waterschap de leefbaarheid, de gezelligheid en de tevredenheid in onze dorpen op peil te houden met aandacht voor jong en oud. De visie die gevonden is, is “verbinding”. De dorpsraad is er voor het algemeen belang, het is geen actiegroep. We hebben de inbreng van u nodig, de ogen en oren van de kernen.

Hieronder vindt u meer informatie over de leden van het bestuur.

 

Jan Houdijk (voorzitter)

Geboren in Gouda, als oudste van 10 kinderen, maar al 50 jaar veehouder in Ter Aar. Gehuwd met Suze Houdijk-Zijerveld sinds juni 1967. Wij zijn nu gezegend met 5 kinderen en we hebben nu 15 kleinkinderen.

Voor mijn huwelijk, naast werk op de boerderij, 8 jaar inseminator geweest bij de K-I- ver. Gouda en omstreken.

In mijn jonge jaren actief geweest, bij de KPJ, als secretaris en later als voorzitter, afdeling Reeuwijk.

Als  veehouder, naast de koeien, schapen en kaasmakerij, heb ik, met medeschapenhouders, de vakgroep schapenhouderij opgericht.  Meer dan 20 jaar  voorzitter geweest van de vakgroep, eerst van de WLTO en na de fusie, voorzitter van LTO-Noord. In 2008 kreeg ik daarvoor een lintje van de koningin. Bij afscheid LTO de zilveren speld.

Als hobby hield ik Haflingerpaarden, 1x kampioen van Nederland mee geweest en mocht ik 20 jaar secretaris zijn van de Viergangruiters in Korteraar en zijn we in de jaren ’80, tijdens het bewind van burgemeester Piet Verhoef, een keer de man van het jaar geweest in Ter Aar.

Nadat we in 1987 gestopt zijn met melken en kaasmaken ben ik als vrijwilliger binnen de RK kerk in Aarlanderveen/Ter Aar aan de slag gegaan, tot op de dag van vandaag. Als koster en lector, ook secretaris van de dragersvereniging Barbara, 12 jaar lid van de pastoraatgroep geweest, met liturgie als voornaamste tak. Sinds 1995 ben ik parochievoorganger, later als gebedsleider in avondwakes en vieringen op woensdag en het weekendend..  Als dank voor dit mooie, maar veel tijd vergende werk, kreeg in nov. 2014 een pauselijke onderscheiding uitgereikt 'Pro Ecclesia et Pontifice' die ik met ere draag en zal blijven dragen.

Nu in de dorpsraad als voorzitter, waarin ik streef naar een structuur waarbij we elkaar waarderen en respecteren. De kracht van Het Vosje komt alleen tot bloei als we de leden en groepen actief betrekken om de leefbaarheid van ons dorp op een hoog niveau te brengen.


Thea Verzaal-Hogenboom (penningmeester)

Al 40 jaar woonachtig in Ter Aar.

Gehuwd sinds 1977 en heb 2 zoons.

Werkzaam als boekhoudkundig medewerkster bij een Schoonmaakbedrijf in Uithoorn.

Veel verschillende vrijwilligers werkzaamheden gedaan bij voetbalvereniging TAVV.

Ook 8 jaar in de Ledenraad gezeten van de Rabobank.

Doe ook veel taken bij de handbalvereniging in de Kwakel, zoals coachen en fluiten.

Tevens ben ik penningmeester bij de EHBO vereniging in de Kwakel en van Stichting AED De Kwakel.


Greetje Griffioen-Besemer (secretaris)

Geboren en getogen in Ter Aar.

Gehuwd: sinds 1980 met Willem Griffioen.

Kinderen: 2 dochters.

Woonachtig: Ter Aar, 5 jaar in Leiden en 0,5 jaar in Zweden.

Werkzaam geweest in Aarlanderveen, Woubrugge, Bodegraven, Woerden, Alphen a/d Rijn, Ter Aar en Leiden op kantoor en als boekhoudster freelance vanuit huis in Ter Aar. Daarnaast meer dan 20 jaar bij VluchtelingenWerk gewerkt als vrijwilligster en als coördinatrice van de werkgroep Ter Aar en Nieuwkoop.

Vrijwilligerswerk o.a. op de basisschool, in de kerk (o.a. ouderlinge en musicalregisseuse) en in de dorpsraad.


Rosalinde Bekking 

Bestuurslid: Rosalinde Bekking


Lia BogerdLia Bogerd

Geboren in Den Haag, in 1969 in Ter Aar komen wonen. In 1973 ben ik getrouwd met Gep Bogerd en wij hebben 3 kinderen en 8 kleinkinderen.
In mijn werkzame leven was ik boekhouder bij verschillende bedrijven waarvan de laatste 10 jaar bij de universiteit Leiden met als laatste functie teamleider liquide middelen.
In mijn vrije tijd ben ik actief geweest als diaken in de gereformeerde kerk, kook ik maandelijks met een groep mensen voor wat de pot schaft en ben ik in de bibliotheek actief als vrijwilliger. En verder houden wij van wandelen, fietsen, lezen en op vakantie gaan.


Marja de Wit-Roukes

Geboren en getogen in Rotterdam. Gehuwd met Goof de Wit en heb een volwassen zoon. Woon inmiddels alweer 19 jaar in Ter Aar, heb daarvoor gewoond in Rotterdam, Maassluis, Delft en Boskoop.  Ben opgeleid als stedenbouwkundige en heb in mijn loopbaan bij de overheid ook diverse managementfuncties vervuld op het terrein van ruimtelijke-  en economische ontwikkeling. Op dat terrein werkzaam geweest in Den Haag en Alphen aan den Rijn. Heb lang geleden deelgenomen aan de Ouderraad van Het Kompas. Mijn hobby’s zijn: werken in mijn tuin,  varen en ik lees graag. Nu ik daar meer tijd voor heb wil ik mij graag inzetten voor het dorp waar ik al zo lang met veel plezier woon. Ik maak ook deel uit van de werkgroep RO/wonen.