• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Verkeer en mobiliteit

Natuur, recreatie en milieu

Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren

Wonen, werken en ruimtelijke ordening

Laatste nieuws

Raadsdebat hervaststelling bestemmingsplan IKC/Sporthal 14 februari 2019 De gemeente moest van de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe IKC/sporthalcomplex aanpassen. O.a. omdat de...
Inloop IKC 21 januari 2019:De dorpsraad is ook naar de inloopbijeenkomst over de plannen IKC/Sporthal en geweest. Daar kon kennis worden genomen van de plannen...
In een brief dd 24 januari 2019 van de gemeente Nieuwkoop aan de omwonenden schrijft de gemeente:Definitieve vestiging Vomar en verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft op...
Inbreng Dorpsraad het Vosje in bijeenkomst Ondernemers dorpscentrum. Onderwerp: resultaat scenario studies gemeente naar locatie Vomar van 18/12/2018 Datum: 3 januari 2019 De inbreng vande...
Beste leden en dorpsgenoten,Het bestuur van de dorpsraad heeft begin dit jaar gesproken met de gemeente over de samenwerking en andere zaken. In dat gesprek...
Er is een nieuw document op de website geplaatst betreffende de uitbreidingsplannen van de Intratuin in Ter Aar. Via de volgende link komt u op...
Bijeenkomsten februari 2019: Bestuursvergadering 4 februari 2019. Werkgroepvergadering MV 11 februari 2019. Raadsdebat hervaststelling bestemmingsplan IKC/Sporthal 14 februari 2019, zie website > Bestuur > Algemeen De gemeente...
De dorpsraad heeft haar zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan voor IKC/sporthal. De zienswijze is te downloaden en lezen op de documentenpagina, deel algemeen.
Inbreng Dorpsraad Het Vosje in besluitvorming van de raad over de sportscenario’s in Ter Aar op 20 juni en 6 juli 2017. Raadsvoorstel locatiekeuze Sporthal...
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 mei jl. staat op de site, inclusief bijlagen. Kijk onder Documenten - Algemeen.

Agenda

Geen activiteiten gevonden